Government of Nepal Logo
प्रदेश सरकार

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

प्रदेश १, तीनटोलिया (सोमबारे), विराटनगर

नेपाल सरकार, गृहमन्त्रालयबाट प्रकाशित सम्बत् २०७८ सालमा दिइने सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी नेपाल राजपत्र