Government of Nepal Logo
प्रदेश सरकार

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

प्रदेश १, तीनटोलिया (सोमबारे), विराटनगर

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७८