Government of Nepal Logo
प्रदेश सरकार

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

प्रदेश १, तीनटोलिया (सोमबारे), विराटनगर

निशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने बारे नागरिक दैनिकमा मिति २०७९।०६।०५ मा प्रकाशित सूचना