Government of Nepal Logo
प्रदेश सरकार

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

प्रदेश १, तीनटोलिया (सोमबारे), विराटनगर

प्रादेशिक संचार प्रतिष्ठान (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७७