Government of Nepal Logo
प्रदेश सरकार

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

प्रदेश १, तीनटोलिया (सोमबारे), विराटनगर

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (दोश्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८