Government of Nepal Logo
प्रदेश सरकार

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

प्रदेश १, तीनटोलिया (सोमबारे), विराटनगर

प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६

5 महिना अगाडी

2076-05-17


Attached Files