Government of Nepal Logo
प्रदेश सरकार

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

प्रदेश १, तीनटोलिया (सोमबारे), विराटनगर

प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७७

सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस