Government of Nepal Logo
प्रदेश सरकार

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

प्रदेश १, तीनटोलिया (सोमबारे), विराटनगर

रेडियो_एफ.एम._स्याटेलाईट प्रणालीबाट प्रशारण हुने बाहेकको टेलिभिजनको नवीकरणका लागि दिईने निवेदनको ढाँचा - अनुसूची-४