Government of Nepal Logo
प्रदेश सरकार

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

प्रदेश १, तीनटोलिया (सोमबारे), विराटनगर

२०७६ सालको प्रदेश नं. १ को सार्वजनिक बिदा तथा पर्वहरु