Government of Nepal Logo
प्रदेश सरकार

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

प्रदेश १, तीनटोलिया (सोमबारे), विराटनगर

सवारी खरिदको लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना (प्रकाशित मिति २०७५/०२/०७