Government of Nepal Logo
प्रदेश सरकार

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

प्रदेश १, तीनटोलिया (सोमबारे), विराटनगर

विपद्_खोज_उद्धार_तथा_राहत_वितरण_सम्बन्धी_मापदण्ड_२०७६