Government of Nepal Logo
प्रदेश सरकार

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

प्रदेश १, तीनटोलिया (सोमबारे), विराटनगर

विपद्_व्यवस्थापन_कोष_(सञ्चालन)_कार्यविधि_२०७५