Government of Nepal Logo
प्रदेश सरकार

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

प्रदेश १, तीनटोलिया (सोमबारे), विराटनगर

१०० वाट भन्दा माथि १००० वाटसम्मको रेडियो, एफ.एम. र स्याटेलाईट प्रणालीबाट प्रशारण हुने बाहेकको टेलिभिजनको सञ्चालनका लागि प्रशारण इजाजतपत्र प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कागजातहरु

4 महिना अगाडी

2077-06-28


Attached Files