Government of Nepal Logo
प्रदेश सरकार

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

प्रदेश १, तीनटोलिया (सोमबारे), विराटनगर

यस मन्त्रालयको पुँगीगत खर्च र चालु खर्च तर्फको २०७८ मंसिर महिनाको खर्चको फाँटबारी